WERTTI-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT


Lue nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Wertti-palvelun käyttöä.

Rekisteröitymällä palveluun ja käyttämällä Wertti-palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, sinun tulee välittömästi lakata käyttämästä sovellusta.

1. Wertti-palvelun käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen Wertti-palvelun käyttöön. Wertti-palvelun käyttöehdot ja tietosuojaseloste muodostavat Wertin ja asiakkaan välisen sopimussuhteen ehdot. Sopimussuhteeseen sovelletaan lisäksi lakia vakuutusten tarjoamisesta (234/2018). Laista vakuutusten tarjoamisesta käytetään myöhemmin lyhennettä ”LVT”.

2. HUNT AI Oy ja sen omistama Wertti

HUNT AI Oy on Finanssivalvonnan alainen, vakuutusedustajarekisteriin merkitty monikanava-asiamies, jonka toimintaan sovelletaan LVT:ta. Monikanava-asiamies tarjoaa LVT:n 1:2 mukaista vakuutussopimusten valmistelua eri vakuutusyhtiöille. HUNT AI Oy kerää vakuutussopimusten valmistelua varten tietoja Vakuutusyhtiön lukuun ja vastuulla. HUNT AI Oy (3157067-1) omistaa kaikki oikeudet digitaaliseen Wertti-palveluun.

3. Wertti-palvelu

Asiakkaamme saa Wertin avulla vakuutusyhtiöstä vakuutustarjouksia valitsemistasi vakuutuksista, aina kunkin vakuutusyhtiön asettamien vastuuvalintaohjeiden mukaisesti. Wertti auttaa asiakasta löytämään tarpeisiisi sopivat vakuutukset helposti, vaivattomasti ja ilmaiseksi. Sinä valitset vakuutukset ja vakuutusyhtiöt, joista vakuutustarjouksia haluat.

4. Wertin ja vakuutusyhtiön roolit vakuutusten tarjoamisessa

Vakuutusyhtiön edustaja kirjautuu erilliseen vakuutusyhtiöille tarkoitettuun portaaliin. Portaaliin kirjautunut vakuutusyhtiön edustaja avaa asiakkaamme täyttämät, edellytetyt tiedot. Vakuutusyhtiö tekee asiakkaallemme vakuutustarjouksen saamiensa tietojen sekä vastuunvalintaohjeidensa mukaisena.

5. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Asiakkaamme vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaamme on annettava oikeat ja täsmälliset tiedot Wertille. Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 4 luvussa on määritetty vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus. Vakuutussopimus ei välttämättä sido vakuutusyhtiötä, jos vakuutukseen on annettu vilpillisiä ja/tai virheellisiä tietoja.

6. Wertille annettavat henkilötiedot

Saadaksesi Wertin kautta vakuutustarjouksia, annat yksilöidyt ja määritetyt henkilötiedot Wertin sovellukseen. Tietoja ovat henkilö- ja perhetiedot sekä varallisuus- ja velkatiedot (kaikki edellä mainittu myöhemmin myös ”Tiedot”). Lisätietoja siitä, miten Wertti kerää ja käsittelee antamiasi Tietoja, löydät tietosuojaselosteestamme, jonka voit lukea sivultamme www.wertti.fi/tietosuoja. Wertti kerää ja käsittelee yksinomaan Tietoja, jotka ovat asiakkaan valitseman vakuutustarjonnan saamiseksi tarpeellisia.

7. Henkilötietojen käsittely

Wertti on keräämiensä Tietojen rekisterinpitäjä. Wertti käsittelee Tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Tietosuojalain mukaan. Wertin Tietosuojaselosteessa on kuvattu Wertin henkilötietojen käsittely sekä se, kuinka kauan Wertti antamiasi Tietoja käsittelee ja miten voit tarkastaa antamiasi Tietoja. Tiedoista, jotka vakuutusyhtiö on avannut käyttöönsä, muodostuu uusi henkilötietorekisteri, jonka rekisterinpitäjä on vakuutusyhtiö.

8. Wertin vastuu

Wertti vastaa siitä, että se käsittelee Tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Tietosuojalain mukaan. Wertti ei vastaa:

  • Kolmannen osapuolen, kuten vakuutusyhtiön käsittelemistä henkilötiedoista.
  • Palveluidensa käytöstä aiheutuneesta, palveluiden käytön estymisestä tai muustakaan vahingosta, olivatpa nämä välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
  • Mistään kolmannen osapuolen toiminnasta, tuotteesta tai palvelusta johtuvasta Wertin palvelun virheestä, viivästyksestä ja katkosta.

Wertti ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

9. Wertin oikeus tehdä muutoksia

Wertillä on oikeus muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu. Wertillä on oikeus korvauksetta keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

10. Immateriaalioikeudet

HUNT AI Oy omistaa kaikki immateriaalioikeudet Werttiin. Sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksienomistajan HUNT AI Oy:n etukäteistä ja kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta yksityishenkilön omien Tietojensa säilyttämistä tietokoneella tai muulla tavoin yksityiskäyttöön.

11. Evästeet

Palvelun verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä hyödyntämällä Wertti voi kehittää selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. HUNT AI Oy rekisterinpitäjänä kerää evästeiden avulla anonymisoituna mm. käyttäjän IP-osoitteen, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, verkkosivujaan sekä varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa käytetyn selaintyypin (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoitteen, josta Asiakas on tullut verkkosivulle sekä palvelimen, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Evästeiden käytön perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta tietoturvaan.

Käyttäjän selain hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi halutessaan muuttaa selaimen asetuksia ja myös poistaa evästeet. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelun ominaisuuksien toimivuudelle, eikä HUNT AI Oy takaa Wertti-palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Palvelu sisältää kolmansien osapuolien yhteisöliitännäisiä ja teknisiä työkaluja. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä HUNT AI Oy vastaa näiden toimijoiden tietojen keräämisestä tai käsittelystä, mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit.

12. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Wertti-palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajana asiakkaanamme sinulla on kuitenkin aina oikeus saattaa riitaisuus käsiteltäväksi sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei kuluttaja-asiakkaalla ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluumme ja ehtoihimme sovelletaan Suomen lakia.

Tarvitsetko apua?

Lue usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä: info@wertti.fi

Wertti

Mikä Wertti on?


Kumppanit ja saavutukset
lähitapiolapohjantähtiSuomalaista palvelua
Finanssivalvonta

Wertin kehittänyt Hunt AI Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusasiamiesrekisteriin. Tämä on edellytys vakuutusalalla toimimiselle Suomessa.